juli 19, 2016

Lesvoorwaarden

  • Het is mogelijk om lessen te volgen op de dagen maandag tot en met donderdag.
  • Het tarief voor volwassenen (vanaf 21 jaar) is inclusief 21% BTW.
  • Het lesjaar bevat 39 lesweken; op landelijke en regionale feestdagen (jaarmarkt) zijn er geen lessen. (Click hier voor het Lesweken overzicht 2022-2023)
  • Bij maandelijkse betalingen dient het verschuldigde lesgeld vooraf, dus aan het eind van de voorgaande maand, te worden voldaan.
  • Het maandtarief gaat uit van 11 maanden, over de maand augustus hoeft geen lesgeld te worden voldaan.
  • Het ¼ jaartarief gaat uit van vier betalingen in augustus, november, februari en mei.
  • Opzegging van de lesovereenkomst moet uiterlijk een maand voor beëindiging geschieden of, voor een volgend lesjaar, uiterlijk eind juni.
  • Bij ziekte van de docent langer dan drie weken aaneengesloten, wordt het lesgeld gerestitiueerd.
  • Als een les minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd kan, maar alleen indien mogelijk, binnen dezelfde lesweek een inhaalles worden afgesproken.