juli 19, 2016

Lesvoorwaarden

  • Het is mogelijk om lessen te volgen op de dagen maandag, woensdag en donderdag.
  • Het tarief voor volwassenen (vanaf 21 jaar) is inclusief 21% BTW.
  • Het lesjaar bevat 39 lesweken; op landelijke en regionale feestdagen (jaarmarkt) zijn er geen lessen. Dit betekend in de praktijk meestal, dat je per lesjaar 38 lessen hebt bij een wekelijkse lesafspraak en dat je 19 lessen hebt bij een tweewekelijkse lesafspraak.
    (Click hier voor het Lesweken overzicht 2023-2024)
  • Bij maandelijkse betalingen moet het verschuldigde lesgeld vooraf, dus aan het eind van de maand ervoor, worden overgemaakt.
  • Het maandtarief gaat uit van 11 maanden, over de maand augustus hoeft geen lesgeld te worden betaald; het ¼ jaartarief gaat uit van vier betalingen in augustus, november, februari en mei.
  • Opzegging van de lesovereenkomst moet uiterlijk een maand voor beëindiging worden gedaan of, voor het lopende lesjaar, uiterlijk half juni. Vanzelfsprekend heb je in die laatste maand dan nog gewoon recht op de door jou betaalde pianolessen.
  • Bij ziekte van de docent langer dan drie weken aaneengesloten, wordt het lesgeld gerestitiueerd.
  • Als een les minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd kan, maar alleen indien mogelijk, binnen dezelfde lesweek een inhaalles worden afgesproken.